Met enige regelmatig zijn er berichten over Sportparkplus te vinden in het clubblad of op de website om u op de hoogte te houden, maar ook om met u in gesprek te blijven voor het beste eindresultaat!

Via de website van Sportparkplus >>>  informeren wij u graag zo volledig mogelijk.


Klik hier >>> voor alle foto's van de
bouwactiviteiten van het Noaberschapshoes.

Het hoogste punt bereikt.

11-11-2016


SportParkPlus haalt met obligaties ruim
€ 30.000,- op.

18-10-2016
Aan het einde van het jaar moet het Noaberschapshoes van SportParkPlus wind- en waterdicht zijn. Het ziet er naar uit dat deze doelstelling gehaald gaat worden. Naast de inzet van vele vrijwilligers en sponsoren wordt het voortvarende verloop van de realisatie mede mogelijk gemaakt door de uitgaves van obligaties. De teller voor de rentevrije obligatieleningen voor het SportParkPlus staat inmiddels op € 30.000,-.

Leden en vrijwilligers van de Deldense voetbalvereniging Rood Zwart kijken constant naar mogelijke acties die de bouw van het Noaberschapshoes op SportParkPlus financieel steunen. Rood Zwarter Wilfried Oude Groeniger opperde het idee om financiële bijdrages binnen te halen door middel van obligaties. De rentevrije obligaties zijn verkrijgbaar in de waarden van € 250,- en € 1.000,- en kennen een looptijd van maximaal 10 jaar. Dit plan werd warm ontvangen, al snel toonden vele betrokkenen van het SportParkPlus hun belangstelling.

De obligaties ten behoeve van de aanvullende financiering werden afgelopen zondag in de huidige kantine van Rood Zwart officieel ondertekend en uitgereikt. De inmiddels uitgegeven obligaties hebben een totaal bedrag van ruim € 30.000,-. Het beoogde bedrag van € 50.000,- is daarmee binnen handbereik. “Het succes van de obligatielening toont aan dat heel veel Deldenaren het SportParkPlus een warm hart toedragen”, geeft Rood Zwart voorzitter Robert Ros aan. “We zijn heel blij met deze steun, want hierdoor zijn we in staat een mooie voorziening voor Delden tot stand te brengen.”

De SportParkPlus-commissie is de obligatiehouders zeer erkentelijk en dankte hen afgelopen zondagmiddag voor de financiële ondersteuning. Na het officiële moment genoten de aanwezigen in een informeel samenzijn van een hapje en een drankje, en spraken ze nog lang na over de bouw van de multifunctionele voorziening op het SportParkPlus.

   

Initiatiefnemer Wilfried Oude Groeniger met de obligaties.                     De meter met de huidige stand.   
                                                                                                                    Voor deze gelegenheid gemaakt      
door Tamara Kok. (CreaPret)   

 

Sportparkplus heeft een laadpunt!

20-04-2016
Misschien is het u niet opgevallen…..misschien keek u er langs heen……kan gebeuren! Maar hij is er toch echt! Het laadpunt voor elektrische fietsen bij de prachtig aangelegde fietsenstalling. Oftewel: Rood Zwart houdt rekening met de eisen van de moderne tijd en daar horen de elektrische fietsen dan ook bij.
 
Want zeg nou zelf: als een speler op een elektrische fiets naar de voetbal komt dan verbruikt hij minder energie tijdens de barre beklimming van de Scheetheuvel en dat komt het team dan weer ten goede! Dat kan net dat kleine beetje verschil maken tijdens de extra minuten aan het einde van een wedstrijd. Je zou het laadpunt ook symbolisch kunnen zien. Na een piekmoment moet je soms een stap terug nemen om weer op krachten te komen en weer op te laden voor de volgende fase.
 
Je zou kunnen zeggen dat de nieuwbouw van de kantine ook in die fase zit. Even aan het laadpunt om straks weer met de accu’s vol aan de bouw te kunnen beginnen. Al weten we best dat achter de schermen ontzettend veel wordt gedaan en dat daar ook nog geen einde aan komt de komende tijd.
 
Het mooiste is, dat het laadpunt aan Rood Zwart geschonken is door Raymond Deurloo van DIC-laadsystemen uit Borne, die zeer goed inzag dat een park als het onze ook behoefte had aan iets extra’s in de vorm van een laadpunt. Het past allemaal binnen de + van het sportpark en laat ook zien dat we alle hulp kunnen gebruiken bij het realiseren van de plannen. En dat goede hulp nooit ver weg is dat laat DIC-laadsystemen uit Borne op een prachtige manier zien! Dank daarvoor en mocht u zich geïnspireerd voelen door het bovenstaande stukje, dan bent u van harte welkom om in welke vorm dan ook te helpen bij het realiseren van het prachtige Sportpark+. Eens een droom, nu bijna realiteit!

Troffel

             

 

Sportparkplus neemt cheque in ontvangst vanStichting Wi-j Doet ‘t Samen

26-01-2016
Tijdens het afscheidsconcert van Normaal in Bentelo op 12 september jl. hebben Stichting Refest en v.v. Rood Zwart met maar liefst 60 enthousiaste vrijwilligers een barbezetting voor hun rekening genomen. Wederom een sterk staaltje MET ELKAAR, VOOR ELKAAR uit Delden!!

 

Hiervoor hebben beide partijen eerder al een cheque ontvangen met een mooi bedrag als dank voor hun inzet, maar dat was nog niet alles. Tijdens het speciale Høkers-vrijwilligersfeest dat onlangs bij café Spoolder in Bentelo werd gehouden voor alle medewerkers van het concert, werd ook verteld wat er met de overgebleven gelden gaat gebeuren. Het doel van organisator Stichting “Wi-j Doet ’t Samen” is dat deze gelden ten goede komen aan de lokale gemeenschap en zo mocht Sportparkplus nog eens een cheque van maar liefst € 2.500,- in ontvangst nemen voor de realisatie van de nieuwbouw van het multifunctionele clubgebouw. Rood Zwarters Raymond Kenkhuis en Herman Weijenborg mochten deze uit handen van de organisatie aannemen en spraken hun dank uit voor alle vrijwilligers en de organisatie.

Sportparkplus wil alle Høkers en Stichting “Wi-j Doet ’t Samen” nogmaals hartelijk danken voor een geweldige avond in dit zeer gulle gebaar!

 

Aannemers en installateurs om prijsopgave gevraagd.

21-09-2015
Voor de nieuwbouw van ons multifunctionele clubgebouw zijn aannemers en installateurs afgelopen donderdag 17 september gevraagd prijsopgave te doen.
De offerteaanvraag is verzonden naar bouwkundige aannemers en installateurs die ook sponsor van Rood Zwart zijn.

Begin/medio oktober 2015 worden de prijzen verwacht.
De begeleiding van deze zogenoemde “uitvraag” wordt uitgevoerd door SBM.

 

 


Laatste hand gelegd aan renovatie kelder

06-03-2015
Er werd goed weer voorspeld voor de komende dagen, maar op vrijdagvanmorgen 6 maart is het nog wat frisjes en er dreigt zelfs even nog een enkel buitje.
De vrijdagmorgenploeg bij Rood Zwart deert het niet en is druk in de weer om het complex er weer tip-top bij te hebben liggen (missie geslaagd heren, chapeau)!
Niet alleen deze mannen van veelal respectabele leeftijd zijn druk in de weer op sportpark de Scheetheuvel, ook de aannemer die de renovatie van de kelder voor zijn rekening neemt en “beton-Hofleverancier” Rokramix zijn aanwezig en druk aan het werk. Waar vorige week nog het bereiken van het hoogste punt van de kelder werd gevierd op gepaste, bescheiden wijze met een gehaktbal en een biertje, wordt nu toch echt de laatste hand aan de kelderrenovatie gelegd. Dit hoogste punt is bij een kelder eigen een dieptepunt, maar aangezien het allemaal goed en volgens planning is gegaan en we er erg blij mee zijn, is het wellicht een beetje verwarrend om het ook zo te noemen…

Na het voltooien van alle wanden en de hellingbaan, is er kritisch naar het resultaat gekeken,  de boel getest en alles waterdicht en solide bevonden, waardoor vandaag het laatste klusje uitgevoerd kon worden: het storten van de afwerkvloer in de kelder.

Aannemers zijn over het algemeen vroege vogels en zo ook deze jongens, waardoor om 9:15 uur de superstrakke keldervloer al klaar was. Nog even wat klusjes ter afwerking, de rotzooi en het gereedschap opruimen waarna het gezelschap na een welverdiende bak koffie van onze eigen Frans Dijkmans konden vertrekken naar de volgende klus.

 

        

        

 

Huisstijl en sociale media voor SportParkPlus


09-02-2015
Op zondag 8 februari 2015 is de huisstijl van SportParkPlus gepresenteerd en zijn de sociale media live gegaan.
   Mark Ros  Paul & Luc Straver 
SportParkPlus is een initiatief van Rood Zwart en heeft als doel:
“Het realiseren van een duurzame multifunctionele voorziening waar sport, spel en zorg elkaar ontmoeten in een mooie, groene omgeving.”

Rood Zwart is en blijft voetbal en daarnaast nog zoveel meer.
Met de samenwerkende partners wordt Rood Zwart hierdoor nog nadrukkelijker een spil binnen de Deldense gemeenschap.
Om dit te illustreren is SportParkPlus voorzien van een eigen huisstijl.

In de huisstijl komen Rood en Zwart in een verbindend groen samen.
Symboliseren de plussen actieve en dynamische mensfiguren, groot en klein, jong en oud.           

Binnenkort zal er een nieuwsbrief uitkomen, is de website www.sportparkplus.nl online en kun je de ontwikkelingen ook via facebook en twitter volgen.

 
“Secretaris van Rood Zwart, Mark Ros, bedankt Paul en Luc Straver.
Met behulp van hun creativiteit en tezamen met wederom een groep enthousiaste clubvrijwilligers, werd er gestalte gegeven aan ‘the making of’ de nieuwe SportparkPLUS huisstijl.
Straver Reclame en clubvrijwilligers: BEDANKT!”
        

 

 

De nieuwste impressies

05-11-2014

Klik op de foto's voor een vergroting

   
      

 

 

Definitief ontwerp clubgebouw

20-07-2014
Het laatste half jaar is er in- en extern Rood Zwart intensief overleg gevoerd met (potentiële) gebruikers van het nieuwe clubgebouw, alsmede met de gemeente Hof van Twente, Stichting Twickel en – last but not least – onze architect Jos Snippert.

Diverse voors en tegens zijn afgewogen en compromissen zijn gesloten met nadrukkelijk behoud van de originele gedachten en hoogwaardige vormgeving. Voor wat betreft de buitencontouren van het clubgebouw heeft het ontwerp inmiddels zijn definitieve vormgeving gekregen. Met gepaste trots presenteren we hierna de aanzichten en doorsneden.(Klik erop voor een vergroting)

           

Voor wat betreft de indeling zijn er nog lopende overlegsituaties en verwachten we rond september 2014 hiervan het definitieve ontwerp (DO) te hebben.

Voor de goede orde merken we op dat definitief niet onomkeerbaar betekent, maar wel dat de basis voor het vervolg hiermee is vastgesteld. Met andere woorden, hoofdmaatvoering en vormgeving liggen vast.
Het is tevens de basis voor een geactualiseerde begroting en de vergunningaanvraag. 

 

Sportparkplus, met en voor mekaar

20-07-2014
De voorbereidingen voor de realisatie van onze nieuwe clubgebouw, onderdeel van het masterplan Sportparkplus, zijn in volle gang. Naast ontwerp en inrichting, zullen er natuurlijk ook fondsen geworven moeten worden. Met een geraamde begroting van ruim 800.000 euro is het duidelijk dat de verstrekte subsidie van bijna 150.000 een prachtige bijdrage is, maar er moet uiteraard meer gebeuren.

Zoals wellicht bekend, is Rood Zwart niet armlastig en kan dan ook uit eigen zak het nodige bijdragen. Rood Zwart wordt overigens (ook extern) als bijzonder financieel gezond beschouwd. Hiervoor verdienen onze besturen en in het bijzonder de penningmeester(s) de complimenten.

Aan een gezonde vereniging wil een bank best geld lenen.

Een vereniging, als de onze, wil echter geldleningen zoveel mogelijk beperken. Rente en aflossing gaan immers te laste van de exploitatie. Later dit jaar zullen wij u informeren over welke voorwaarden in acht genomen worden alvorens over een investering te kunnen beslissen.

Wat nu speelt is dat we vanaf september 2014 starten met verscheidene acties om de zogenoemde 4de geldstroom in te gaan vullen. Deze stroom is opgebouwd uit:

·         Zelfwerkzaamheid
·         Sponsoring
·         Acties
·         Overige fondsen

Totaal hopen we in de 4de geldstroom zo’n 150.000 euro te genereren. Dit is een heel bedrag, maar we zijn een creatieve vereniging met ongekende mogelijkheden, connecties en bovenal betrokken Rood Zwarters. Dit is in ieder geval hetgeen ons als commissie keer op keer verrast en zeker ook enthousiasmeert. Voor nagenoeg alles wat we tot dusver hebben gedaan, zijn mensen en organisaties via onze eigen Rood Zwart kanalen bereid gebleken pro deo de werkzaamheden te verrichten. Alvast oprechte dank daarvoor!

Met vereende krachten moet het ons ook lukken, om met medewerking van de samenleving om ons heen, aan het streefbedrag te komen!

Vooraf hebben we echter wel gesteld dat zoals het tot dusver is gegaan, ook de “code” voor de toekomst moet zijn. Een code in het belang van Rood Zwart, maar ook met duidelijkheid naar een ieder: of het nu een vrijwilliger, een sponsor of andere betrokkene betreft.

De Code:

·         Wij streven voor Rood Zwart het beste resultaat na
·         Iedereen wordt geacht een steentje bij te dragen
·         We bouwen voor de toekomst
·         Compromissen zijn onvermijdelijk (evenals teleurstellingen)
·         Alles gaat pro deo (zonder financiële genoegdoening).
·         Indien er wel een financiële genoegdoening wordt gewenst, dient dit voorafgaande aan de activiteitschriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Na akkoord van de penningmeester kan men hierop een beroep doen

    

Groen voor landschapsinpassing

27-03-2014
Vrijdag 21 maart 2014 is er tussen ons kunstgrasveld en de Langestraat groen ingeplant.
Dit is 1 van de onderdelen van het zogenoemde inpassingplan, opgesteld door landschapsarchitecte Greet Bierema, zie tevens bijgevoegde illustraties uit de beginfase.

          

Dit plan vormt de basis van het opwaarderen van onze voetbalvelden tot een sportPARK in het overgangsgebied tussen het landschappelijke Twentse coulisselandschap en het monumentaal stedelijke Delden. Het effect zal “natuurlijk” op zich laten wachten. Maar over een paar jaar zullen de beoogde zichtlijnen merkbaar zijn verbeterd. Het plantgoed werd geleverd door Twickel.
Onze vrijdagmorgenploeg heeft het ingeplant en wij willen hen bedanken voor hun inzet tijdens het regenachtige weer.
Hiermee is weer een stap(je) gezet voor de landelijke inpassing en het realiseren van ons sportPARK.

         

Vakmanschap is meesterlijk!

17-03-2014
Ons sportpark in wording heeft weer nieuwe aanwinst!
Het nieuwe fietsparkeren is onlangs bijzonder fraai afgewerkt met een houten hekwerk.
Jan Averdijk en Theo Oude Meijers hebben, samen met de vrijdagmorgenploeg, hiervoor zorg gedragen.
Het hekwerk past “naadloos” in het beeld dat we nastreven. Het opwaarderen van ons complex tot een duurzaam sportpark, passend in het mooie Twickelse coulisse landschap.
Het gebruikte hout komt van dichtbij: van de houtzagerij van Twickel.
Het hekontwerp komt van Robert Snippert en Marcel Linderman, het fietssilhouet van Tamara Kok.  Wederom een mooi staaltje “met en voor elkaar” dus.  Dank en complimenten aan hen!

 

 

 

 

 

Verslag Informatieavond SportparkPLUS

16-02-2014
Op donderdag 30 januari werd een informatieavond georganiseerd om belangstellenden binnen de vereniging van Rood Zwart op de hoogte te stellen van de plannen voor een vervangend nieuw clubgebouw. Daarnaast is het voor de vereniging van belang de meningen te horen van de aanwezigen, om zorgvuldig, een breed gedragen en goed definitief ontwerp (DO), effectief te kunnen maken. Streven is om het DO medio maart gereed te hebben. Dit is wenselijk i.v.m. geplande bouw in 2015. Eind 2013 is er met de subsidietoewijzing van bijna 150 duizend euro een belangrijke stap gezet in de realisatie om de vereniging te voorzien van een multifunctioneel clubgebouw.

De avond werd door circa 40 geïnteresseerden bijgewoond.
Lees hier het gehele verslag >>>

              

 


 

Ook de laatste "nietjes" van Fietsparkeren-fase 1 staan!

10-02-2014
Wederom werden door een groep vrijwilligers zo’n 30 beugels geplaatst. Totaal staan er nu 60, die plaats bieden aan zo’n 110 fietsen. Dit is ongeveer de helft van de benodigde capaciteit. Vervolgwerkzaamheden kunnen pas uitgevoerd worden nadat de opslagcontainers niet meer nodig zijn. Dit zal derhalve nog wel even duren.  

Tussen de beugels is er telkens plek voor 2 (!) fietsen. Samen met de gescheiden toegang verwachten we dat deze opwaardering het fietsgebruik stimuleert en het autogebruik reduceert. Hierdoor wordt ons terrein veiliger bereikbaar, oogt het fraaier en werken we allen mee aan verbetering van het milieu. De opwaardering vormt een onderdeel van de herinrichting van ons sportcomplex tot een park en is, naast de inzet van vrijwilligers, tot stand gekomen dankzij subsidie van de Gemeente Hof van Twente en de bijdrage van een aantal sponsoren van onze club.

De nieuwe voorziening wordt reeds met succes gebruikt! want zoals te zien wordt er goed gebruik van gemaakt (foto VK).

           

De afronding van fase 1 zal worden vorm gegeven, door langs de fiets-P een mooie Twickel houten afrastering te plaatsen.

                  

Vrijwilligers, sponsoren en gemeente namens de vereniging wederom bedankt en …… op naar fase 2!

Ondanks dat het weer wat te wensen over liet, werden afgelopen zaterdag 1 februari de laatste beugels geplaatst van de fiets-P fase 1.


Informatieavond “Het nieuwe clubgebouw” voor Rood Zwart leden

30-01-2014

          

Tijdens de ALV van oktober 2013 is het aangepaste Voorlopig Ontwerp (VO-2013) van ons nieuwe clubgebouw gepresenteerd. Hierin zijn veel wensen en ideeën verwerkt die gaande de planvorming zijn geventileerd.

Zoals afgesproken in de ALV willen we met de leden van Rood Zwart dit VO-2013 nader bespreken en toelichten en zo zorgvuldig mogelijk en met een groot draagvlak het definitieve ontwerp (DO) te kunnen opstellen.
Gezien de verwachte realisatie in 2015 is het wenselijk en noodzakelijk om tot een DO te komen tegen eind februari 2014. Het VO-2013 is in het clubgebouw te zien, alsmede op onze website onder de tab Sportpark+.

Het DO vormt de basis voor onder andere de vergunningaanvraag, het bestek en de gedetailleerde begroting. Uw input nu is dan ook van wezenlijk belang!
Deze bespreking is nadrukkelijk GEEN extra ledenvergadering inzake investeringsbeslissing of dergelijke, maar puur informatief en interactief met betrekking tot het ontwerp van het nieuwe clubgebouw.

Later in dit jaar zullen de definitieve plannen aan de leden worden voorgelegd voor goedkeuring. 


 

Fiets-Parkeren: de eerste nietjes staan!

30-12-2013
"Verbeteren van het stallen van de fietsen" is één van de onderdelen die hoog op het wensenlijstje van Rood Zwart staan.
Meer gestructureerde ruimte voor de fietsen”, was een veelgehoorde wens.
Naast behoud van het rijwiel verbetert de aanblik van ons terrein hiermee ook aanzienlijk.

Na een kleine studie naar fiets-Parkeer-gedrag en intern overleg zijn de plannen in de commissie Sportparkplus voorbereid. Met medewerking van Marcel Linderman zijn tekeningen gemaakt om het geheel goed in beeld te krijgen.
Het fietsparkeren wordt in 2 fasen uitgevoerd; fase 1, ongeveer 50% van de capaciteit, voorafgaand aan het nieuwe clubgebouw en fase 2 nadien. Totaal zullen er straks zo’n 260 fietsen kunnen staan!

Met de stichting Twickel is een geringe opschoning van de plek afgestemd, alsmede hoe de werkzaamheden uit te voeren in verband met het behoud van de waardevolle bomen.
De opschoning is vervolgens door Leo Nijhof en Rene Gortemaker (van Nijhof Tuincentrum) uitgevoerd en door diverse vrijwilligers uit onder andere de vrijdagmorgenploeg.

Zaterdag 14 december 2013 werd met groot materieel van Rouwmaat en Ten Brinke de bestaande bestrating opgenomen en zand ingebracht, geëgaliseerd en verdicht. Onder toeziend oog van Peter Schalkwijk kon vakkundig kraanmachinist Jan Workel vlot werk maken. Voor het fijnere werk waren Jan Smit en Peter Volmer meerdere keren present.

Een week later, zaterdag 21 december, werd een start gemaakt met de herinrichting en uitbreiding. Nadat Peter Schalkwijk de lijnen had bepaald, werd onder aanvoering van Joost Mensink, Wim Vehof en Frans Wilmink een kleine 300 m2 nieuwe bestrating gerealiseerd. Vele Viagranen (en bijna Viagranen) waren van de partij, aangevuld met toppers zoals Tim en Gijs van het Bolscher en Sven Exterkate.
Door de flexibele opstelling van de Morssinkhof beton konden ook de laatste vlakken met rode en zwarte klinkers worden gevuld.
De lunch werd met een ‘balletje’ en een kroketje smaakvol ingevuld en verzorgd door Inge, Saskia en Jolanda.

Maandag 23 december werden 29 stuks fietsbeugels geplaatst. Per “nietje” worden er 2 poeren (Rokramix) en 1 gegalvaniseerde beugel (Metaalketen) geplaatst. Dit geheel vormt de fietsbeugel. Tussen de beugels is er plek voor 2 fietsen. De fiets kan in de zwarte vlakken tegen de beugel geplaatst worden, of op de standaard strak tegen de beugel aan. De rode vlakken zijn, net als het nieuwe fietspad, bedoeld voor het rijden en lopen. Deze vlakken dienen fietsvrij te blijven.
De aanvoerders werden die maandag “aangevuld” met spelers uit ons tweede elftal (de “Kenkhuis-clan” voorop).
De prima verzorgde catering was in handen van ondermeer Frans Dijkmans, geflan(k)eerd door Astrid en Teun. Zij zorgden tijdens de lunch voor meerdere versgebakken eitjes voor de mannen.
"Neco Frans" zorgde ’s middags nog voor het nodige grondverzet.
Momenteel (27 december)  is circa 50% van fiets-P, fase 1, gereed.

In januari 2014 zal de eerste fase gecompleteerd worden. Een mooie Twickel houten afrastering, door Theo Oude Meijers en Jan Averdijk gemaakt, vormt dan de afronding van fase 1.

Met vereende krachten is weer veel werk verzet. SUPER!

De komende tijd zullen er vaker klussen uitgevoerd gaan worden, we hopen dit met enthousiasme en met jou te kunnen klaren.

Hieronder enkele foto's;
(overige foto's volgen)

    Voorlopig ontwerp toekomstig clubgebouw aangepast

18-11-2013
De afgelopen tijd heeft de Sportparkplus commissie het ontwerp van het nieuwe clubgebouw verder uitgewerkt. Aan de hand van de wensen- en behoeften lijst is in samenwerking met Architect Jos Snippert een nieuw voorlopig ontwerp tot stand gekomen. Samengevat een “review van het VO-2011” met de kennis van 2013.

Klik hier om het nieuwe ontwerp met diverse impressies in te zien.

Begin 2014 zal er een informatieavond worden georganiseerd waar het nieuwe Voorlopige Ontwerp verder zal worden toegelicht.

Voornaamste wijzigingen t.o.v. VO 2011;

 • Terras: aan de zuidzijde van het nieuwe clubgebouw is een ruim terras gesitueerd.
 •  Weersinvloeden: om deze te beperken is gekozen om lamellen aan te brengen in de voorgevel.
 • Entree: de entree van het gebouw is nader uitgewerkt. D.m.v. het toepassen van kolommen en een luifel is er een ‘uitnodigende’ entree gecreëerd.
 • Dak: in het nieuwe ontwerp is gekozen voor felsdak met geïntegreerde daglichtcellen t.b.v. stroomopwekking. Uiteraard is het van belang om te bekijken of dit in de exploitatie een financieel voordeel oplevert.
 • Lift: voor minder validen en de toevoer van goederen is het wenselijk een lift te realiseren.
 • Verkooppunt:  op maaiveld niveau word een tweede uitgiftepunt  voor koffie, thee, etc. gerealiseerd.
 • Multifunctionaliteit: de huidige gebruikers kunnen ook in het nieuwe clubgebouw worden ingepast. Daarnaast zijn bepaalde ruimten ‘flexibel’ ingericht.
 • Zicht op het terrein: vanuit de bar is een 270° view gerealiseerd met zicht op westen, zuiden en gedeeltelijk het oosten.
 • Inrichting algemeen: In het nieuwe ontwerp zijn diverse ruimten gecombineerd en verder geoptimaliseerd.


   

Wensenlijst geactualiseerd

11-09-2013
De commissie SP+ is binnen de Rood Zwart geledingen op zoek gegaan naar de wensen en behoeften waarin ons sportcomplex zou kunnen/moeten voorzien.

De wensen- en behoeftelijst versie 2 kun je hier downloaden.

In enthousiaste besprekingen werden vele nuttige suggesties gedaan. Een aantal geledingen zullen overigens nog benaderd worden, maar een tussentijds verslag is onder tabblad SP+ in te zien. Doel is om bij te dragen tot een zorgvuldige en optimale invulling van het Sportpark te komen met een breed draagvlak. Natuurlijk zullen niet alle wensen gerealiseerd kunnen worden. Dit heeft onder andere te maken met beschikbare middelen, wet- en regelgeving en mogelijke verschillen van inzicht.

In de loop van dit jaar zal het voorlopige ontwerp van het clubgebouw worden aangepast en gepresenteerd.

 Fiets-Parkeren

Uitvoering van de inrichting van het complex zal binnenkort de volgende fase ingaan met de aanleg van “het nieuwe fiets-parkeren”. De tekening hiervan staat reeds geruime tijd op de tab SP+. Momenteel is de realisatie in voorbereiding. Opmerkingen of verdere input zijn en blijven natuurlijk van harte welkom.
Dit kan bij de commissieleden of via het bekende e-mail adres: sportparkplus@roodzwart.nl

Bekijk hier de animatie video over SportPark+

Hekken sieren nieuw fietspad

23-05-2013
Onlangs zijn er 2 nieuwe hekken geplaatst bij het nieuwe toegangsfietspad naar Rood Zwart. De hekken zijn door Robert Snippert ontworpen en accentueren het beoogde landelijke karakter van ons (toekomstig) complex.
De robuuste hekken uit Douglas hout passen goed tussen de Twentse essen en in het beeld van landschapsarchitecte Greet Bierema.
Het hout is van Houtzagerij Twickel betrokken en is langdurig onderhoudsvrij. Het deel in de grond is behandeld voor lange levensduur, het bovengrondse deel blijft onbehandeld. Hierdoor zal na verloop van de tijd de kleur lichter worden. Dit type hekwerk zal overigens ook elders op het terrein verschijnen.
Duidelijk is de hand van de vakmannen te zien die deze hekken hebben geplaatst: Theo Oude Meijers en Jan Averdijk bedankt hiervoor!

Tekening hekwerk Snippert >>>
Foto hekwerk:
                     

Het nieuwe fiets parkeren

23-05-2013
Dit type hekwerk zal overigens ook elders op het terrein verschijnen; onder andere ter plaatse van de hernieuwde fietsenstalling aan de Noordzijde van de kleedkamers.
Dit “nieuwe fiets parkeren” is in voorbereiding en zal naar verwachting in de zomer gerealiseerd gaan worden. Hierdoor denken we meer structuur in het fiets parkeren te verkrijgen, hetgeen hoognodig is!
Alleen (her)nieuwde aanleg zal overigens niet helpen. Ook vraagt het wat discipline van een ieder.
Maar dat zal wel lukken: het is immers ook voor het behoud van onze fietsen zelf!
Het plan is hieronder bijgevoegd:
Tekening Marcel Linderman >>>
 

Dit jaar geen subsidie voor clubgebouw

Het bestuur en de commissie Sportpark+ hebben voor 2013 de subsidie aanvraag voor de vervangende nieuwbouw van het clubgebouw/kleedkamers ingetrokken. Reden hiervoor was dat het beschikbare bedrag bij lange na niet voldoende was om de bouw financieel rond te maken. Bovendien zou handhaving van de aanvraag een aanzienlijke lagere subsidie voor de entree en parkeerplaatsen tot gevolg hebben gehad.

Door het intrekken van de subsidieaanvraag kan Rood Zwart nu het maximale bedrag van € 28.300 tegemoet zien voor de entree en de parkeerplaatsen. Voor volgend jaar zullen bestuur en  Sportpark+ commissie een nieuwe subsidieaanvraag indienen voor het clubgebouw/kleedkamers. Op de gemeentelijke begroting zal dan naar verwachting een hoger bedrag dan dit jaar voor subsidies beschikbaar zijn. Bovendien werkt de gemeente op verzoek van Rood Zwart een waarborgregeling uit, waarmee gemakkelijker en voordeliger financiering kan worden verkregen. "Deze combinatie van subsidie en waarborg geeft voor volgend jaar meer perspectief op een goede financiering dan dit jaar het geval is", aldus de voorzitter van de Sportpark+ commissie.

Rood Zwart ontvangt een bedrag van € 28.300 subsidie

Het college van B&W heeft aan Rood Zwart een bedrag van € 28.300 toegekend ten behoeve van de aanpassing van de entree en de parkeergelegenheid. Met dit geldbedrag kan één van de drie speerpunten van ons project Sportpark+ worden voltooid. De andere twee speerpunten zijn de vervangende nieuwbouw van het clubgebouw (met kleedkamers) en een tweede kunstgrasveld.

Verbetering van de entree en parkeergelegenheid staat al jarenlang hoog op de prioriteitenlijst van Rood Zwart. Onlangs is reeds een start gemaakt met de scheiding van het langzame verkeer (voetgangers en fietsers) en het snelle verkeer (auto’s). Daarnaast is de parkeergelegenheid onvoldoende en onoverzichtelijk. Met name op de zaterdagmorgen (bij de wedstrijden van de jongste jeugd) en op de zondagmiddag (bij de wedstrijden van het eerste elftal) staan auto’s her en der geparkeerd, op plaatsen waar dit niet hoort. Afgezien van de weinig fraaie aanblik, kan dit ook tot gevaarlijke situaties leiden. "Het bestuur is blij, met deze financiële ondersteuning", aldus een tevreden voorzitter. "Hierdoor kunnen we de entree tot ons sportpark aanmerkelijk verfraaien en een stuk veiliger maken."  

Meedenken met Sportpark+

25-02-2013
Het meedenken in- en bouwen aan ons sportcomplex krijgt dit jaar een vernieuwende dimensie. Met verscheidene onderdelen van de vereniging inventariseert SP+ de “wensen en suggesties” om tot een optimale invulling te komen van het basisontwerp. Met de onderhoud- en vrijdagmorgenploeg is op 23 januari jl. de aftrap geweest. Een zeer nuttige bijeenkomst waarin waardevolle suggesties werden gedaan. Met de kantinecommissie is 18 februari jl. eveneens een zinvol overleg geweest met bruikbare uitkomsten en binnenkort zullen met diverse onderdelen verder afspraken gemaakt gaan worden. Alle, ook reeds gedane, suggesties zijn en worden verzameld en zijn voor een ieder in te zien via het tabblad “Sportpark +” in de Verzamellijst wensen en behoeften (klik hier >>>). Met deze extra input zal het voorliggende basisontwerp nader ingevuld en aangepast worden. Dit aangepaste denkt de SP+-commissie in het najaar 2013 te kunnen presenteren. 

Heb je zelf nog aanvullingen, aarzel dan niet en meldt het aan een van de leden van de SP+-commissie of stuur een e-mail aan sportparkplus@roodzwart.nl

 

 

Sportpark in uitvoering: Vele handen maken strak straatwerk!

27-11-2012
Met de aanpassing van de Langstraat naar een 60 km-gebied, bood zich de perfecte gelegenheid voor Rood Zwart aan om de eerste fase van het masterplan Sportparkplus te realiseren. In goed overleg en samenwerking met de Gemeente Hof van Twente en stichting Twickel wordt een veilige entree tot ons terrein gerealiseerd. Een veilige entree ontstaat door het fysiek splitsen van het autoverkeer en de fiets- en voetgangersstroom tot het terrein. Auto’s zullen de bestaande toegang blijven gebruiken, terwijl er voor de fietsers en voetgangers een nieuw toegang komt. Het plan ziet er volgt als uit:
zie plattegrond nieuw entree >>>

 
De firma Lansink heeft de eerste weken van november in opdracht van de gemeente het deel (duiker, verkeersplateau en asfalt) tot aan ons trainingsveld gereed gemaakt. Daarnaast waren zij genegen het zandbed op het Rood Zwart terrein voor te bereiden. Vervolgens resteert er een zandbak van bijna 250 m2, een paradijs voor onze welpen en pupillen, dat verhard moest worden. De vooruitgeschoven posten vanuit de Sportparkplus -commissie, Peter Volmer en Jan Smit, hadden hierop geanticipeerd en samen met Peter Schalkwijk (dagelijks voor fa. Gerrit Flierman actief) en Jan Averdijk en Theo Oude Meijers de nodige voorbereidingen getroffen om vlot een strakke straat te kunnen leggen.

Inkoop van de betonwerken was reeds gunstig geregeld met inzet van “de zwarte panter”, terwijl via een aantal andere relaties overige diensten waren geregeld. Vakmanschap is hiervan 1 van de belangrijkste. De mogelijkheden binnen – de vrienden van – Rood Zwart blijken echter nagenoeg onbeperkt en zo konden Tom van het Bolscher (voormalig sterspeler RZ-6), Rene Exterkate (voormalig McLaren RZ6, beter bekend als Wallie) en Joost Mensink (u weet wel, “Hoveniers en sierbestrating” en verdienstelijk voetballer bij RZ..8) worden gecontracteerd. Tevens was  Rob Bebseler in de gelegenheid met kraan assistentie te verlenen.
 
Als je er dan naar streeft om in 1 zaterdag zo’n 10 duizend betonklinkers en  160 m1 betonband te verwerken, ofwel bijna 55.000 kg betonwaren door de handen wilt laten gaan, heb je voldoende sterke kerels en vrouwen nodig. Het bleef afgelopen zaterdag 24 november 2012 overigens bij kerels, die van de vrouwen overigens voldoende ruimte kregen zich volledig op “die Arbeit” te concentreren. Dat blijkt momenteel bij Rood Zwart echter geen enkel probleem, vol enthousiasme werd op het verzoek om meehelpen gereageerd en er waren dan ook maar liefst  15 mannen actief aan het straten. Daarnaast overigens 100% ondersteund door kantine, serious request en alle complimenten van de passanten, soms ook naar de passanten (…waar gaan die mooie benen naar toe…). Met trots kunnen we dan ook melden dat het straatwerk gereed is. Alle betrokken hartelijk dank!
 
Voor foto's kijk hier >>>
 
Nog een paar onderdelen resteren nog (beukenhaag en scheidingspaaltjes) en dan kan de nieuwe toegang voor de fietsers en voetgangers gebruikt worden.
 

Weer een mooi staaltje MET ELKAAR, VOOR MEKAAR!
Sportpark+ met zomerverlof?

06-08-2012
Met enige regelmatig zijn er berichten over Sportparkplus  te vinden in het clubblad of op de website om u op de hoogte te houden, maar ook om met u in gesprek te blijven voor het beste eindresultaat!
Graag benutten wij deze kans om u “bij te schrijven”.
 
Herinrichting terrein, “de entree”
Tijdens de algemene ledenvergadering van 2011 werd besloten de eerste fase inzake het verbeteren van de entree te realiseren. De parkeerplaatsen en verdere aanpassingen van de verhardingen worden in een later stadium uitgevoerd, omdat:
1.    verbetering verkeersveiligheid de hoogste prioriteit heeft en – dus – zsm gereed moet zijn
2.    parkeerplaatsen en overige verharding beter in combinatie met realisatie van het nieuwe
clubgebouw uitgevoerd kan worden om (onnodige) schade aan verharding door bouwverkeer te
voorkomen/te beperken
3.    de financiën vooralsnog ontoereikend zijn voor het gehele plan
 
Inmiddels zijn we een aantal tekeningen, nazoekwerken en kostenramingen verder. Daarnaast is met de gemeente Hof van Twente, telkens in constructief overleg, gesproken over de benodigde aanpassingen op en langs de Langestraat. De gemeente wil aan de realisatie meewerken en onderschrijft het belang van een veilige toegang tot ons complex. De uit te voeren werkzaamheden en wie wat doet zijn onderling afgestemd. Echter is er bij het schrijven van dit stuk nog geen definitief bericht van de gemeente binnen, maar dat verwachten we wel binnenkort. Bij groen licht zullen we trachten snel te beginnen en hopen op uw medewerking te kunnen rekenen.
 
Met een beetje geluk en goede wil zal dan fase 1 van de verbetering van de entree & parkeerplaatsen de tweede helft van dit jaar gereed zijn. We hopen dan ook rond jaareinde een mooie “derde helft” te kunnen hebben en op fase 1 gezamenlijk het glas te heffen.
 
Het extra kunstgrasveld
Over een extra nieuw kunstgrasveld kunnen wij kort zijn. Dit vormt een wezenlijk onderdeel van het masterplan, maar op de realisatie is vooralsnog geen zicht. Na een aantal kunstgrasvelden (waar Rood Zwart er ook 1 van heeft) is er binnen de Hof van Twente momenteel geen budget beschikbaar.
Er is overigens van alle betrokken partijen, waaronder gemeente Hof van Twente en stichting Twickel, geen voorbehoud mbt dit veld.
 
Vervangen clubgebouw/kleedkamers
Begin 2012 is met leden, buurt, gemeente Hof van Twente, stichting Twickel, BSO La Luna en sponsoren nadere afstemming geweest over het clubgebouw en kleedkamers. Actualisatie van het bestemmingsplan, alsmede de contracten mbt het gebruik van het terrein en de gebouwen zijn besproken en in de basis geregeld. Daarnaast is een start gemaakt met nadere inventarisatie van ideeën, wensen en eisen. Ook de komende tijd zal dit een belangrijke actie vanuit de commissie blijven. Wij hopen dat u hier actief aan mee zult (blijven) doen.

Tot slot is vermeldenswaardig dat inmiddels voor zowel de herinrichting van het terrein als voor het vervangen van het clubgebouw/kleedkamers begin juni een investeringssubsidie aangevraagd is bij de gemeente Hof van Twente. Reactie hierop wordt tijdens de zomerperiode verwacht.
Naast subsidie wordt overigens met de gemeente over andere vormen van financiering gesproken. Ook hier geldt dat dit tot nu toe telkens in een constructieve sfeer verloopt, ondanks de lastige actuele economische situatie.
 
De voetbalsport heeft zomerreces, sportparkplus (nog) niet...
 
Voor de laatste tekening klik hier >>>
 
Reageren? .... benader 1 van ons of stuur een e-mail sportparkplus@roodzwart.nl
Dank voor uw aandacht en een mooie zomer toegewenst!
Commissie Sportparkplus
 

Sponsoren bijgepraat over plannen Sportpark+

28-04-2012
Op vrijdag 20 april heeft Rood Zwart haar sponsoren genodigd om hen over de toekomstplannen mbt het nieuwe sportpark te informeren en ideeën uit te wisselen. Ondanks dat de respons op de uitnodiging tegenviel was het een nuttige avond met een open discussie over de plannen en met name over het nieuw te realiseren clubgebouw. In een ontspannen sfeer werden een aantal suggesties gedaan waaronder:
 • Zet het clubgebouw niet te dicht aan het veld en verder zuidwaarts verplaatsen;
 • Houd rekening met de warmte-inbreng tgv grotere glaspartijen aan de zonzijden;
 • Gebouwinstallaties vormen een belangrijk onderdeel inzake leefklimaat en kosten;
 • Keuze lift en/of hellingbaan zorgvuldig afwegen;
 • Rondom kunnen uitkijken over terrein;
 • Zonnepanelen (op dak kleedkamers).
Deze suggesties zullen met de suggesties van de inloopavond eerder dit jaar en suggesties vanuit de verscheidene geledingen van de verenging worden verzameld.Vervolgens wordt hiermee het “programma van eisen (wensen)” geoptimaliseerd, hetgeen tot een aangepast ontwerp zal leiden.  Hierover zullen wij u natuurlijk informeren.Mocht u suggesties hebben, schroom niet om ze ons door te geven. Dit kan eenvoudig door bijvoorbeeld een e-mail te sturen naar sportparkplus@roodzwart.nl
 

2e inloopavond Sportpark

09-02-2012
Afgelopen maandag 6 februari was er voor de 2e keer een zogenoemde inloopavond inzake de ontwikkeling van ons Sportcomplex.
Ondanks een buitentemperatuur van -14 gr. C namen 20 personen deel aan deze avond. Naast een toelichting van de recente ontwikkelingen werd er goed gebruik gemaakt om ideeën, opmerkingen en suggesties met elkaar uit te wisselen. Zoals tijdens de ALV van oktober 2011 besloten zal fase 1 van het Masterplan Sportpark+ in uitvoering genomen worden, zijnde het verbeteren van de entree. Dit heeft hoge prioriteit omdat de veiligheid van met name het fiets- en voetgangersverkeer bij de entree aan de Langestraat onder de maat is. Een van het autoverkeer gescheiden toegangspad voor fietsers en voetgangers staat hierin centraal. Het streven is om dit nog in 2012 te realiseren. Ondanks dat in deze fase extra parkeergelegenheid zal worden gerealiseerd, zal de parkeerproblematiek niet worden opgelost. Mogelijkheden om extra parkeerruimte te creëren aan de Langestraat lijken gezien de financiële situatie en de plannen ruimtelijk ordening van de gemeente op dit moment niet reëel. Wel blijven wij hier aandacht voor vragen bij de gemeente.

De vergadering stelt in dit kader overigens dat ook EIGEN leden een deel van de oplossing zelf zijn, door bij trainingen en thuiswedstrijden met de fiets of lopend naar het terrein te komen! Een verbetering van het fietsparkeren vormt overigens een belangrijk onderdeel van fase 1. Met de gemeente Hof van Twente wordt momenteel constructief overleg gevoerd om te komen tot een wijziging van het bestemmingsplan, waardoor de nieuwbouw van het clubgebouw aan de westzijde van de kleedkamers vergunningtechnisch mogelijk wordt. Met betrekking tot de locatie en de uitvoering van het clubgebouw werden tijdens de “inloop” ook verscheidene suggesties en ideeën ingebracht, waaronder:
 • Zorg voor goede installaties (warmwatervoorziening en ventilatie)
 • Denk aan onderhoud gebouw
 • Logistiek is voor het kantinedeel van groot belang met name nu kantine op 1e verdieping is gesitueerd
 • Overweeg om het gebouw wat meer zuidoostelijk te plaatsen
 • Is een wat gebogen dak niet fraaier?
 • Waterhuishouding is een belangrijk item op het terrein (in combi met nieuwe bestrating)
 • Multifunctioneel gebruik van het gebouw (ook door derden) en ruimten is van wezenlijk belang, maar is natuurlijk wel het Rood Zwart clubgebouw
 • Mogelijkheden tot fusies met andere verenigingen? Deze zijn momenteel niet actueel, maar voor constructief overleg staan we altijd open
 • Kijk nog verder in de omgeving naar hoe anderen hun clubgebouw hebben ingericht/gerealiseerd
 • Check subsidie mogelijkheden
 • Momenteel zijn er 2 voedingsstromen, zijn deze voldoende?
Al met al een zeer nuttige bijeenkomst waarvan het verslag overigens nog wordt opgesteld en aan de aanwezigen zal worden verstrekt. Deze korte samenvatting is vanwege de kopiedeadline vooruitlopend op de verslaggeving opgesteld.

Wij willen de aanwezigen hierbij al vast hartelijk bedanken voor hun actieve en constructieve inbreng.
De komende tijd zal overigens met een aantal nauw betrokken commissies nader afgestemd worden welke wensen en eisen er specifiek zijn. U kunt hier al vast over nadenken! Tevens is er altijd gelegenheid om, bijvoorbeeld via sportparkplus@roodzwart.nl ons uw visie en ideeën te laten weten. Wij stellen dit zeer op prijs!
 
Commissie Sportpark+
  

Sportparkplus: uitdagende materie
Van Scheetheuvel naar Sportpark


Sportparkplus, deze benaming heeft U al menig maal kunnen horen binnen onze geledingen. Simpelweg is het de titel van het project om in de periode tot aan ons 100-jarig bestaan het Rood Zwart complex op te waarderen tot een Sportpark passend bij de ambities en gereed voor de periode tot midden 21-ste eeuw. Dit lijkt op zich heel ambitieus, maar in jaartallen uitgedrukt valt dat wel mee. Nu, anno 2011, een plan maken voor een situatie die over circa 10 jaar, lees in 2023, gerealiseerd zou moeten zijn er waar we dan tot 2050 - een generatie lang dus - nog plezier van hebben.
 
Wat zijn dan de ambities van de club?
Misschien vraagt U zich dit af. Op de onlangs gehouden jaarvergadering zijn de ambities nog eens expliciet uitgesproken, te weten:
 • Sportief: minimaal stabiele 3e klasser met prima jeugdopleiding
 • Maatschappelijk: betrokken, midden in de Deldense gemeenschap
 • Accommodatie: passend bij de ambities en passend in de omgeving, modern multifunctioneel 
Wat is er tot nu toe gedaan?
Na een brainstorm binnen het algemeen bestuur in oktober 2009, is er in november datzelfde jaar een werkgroep geformeerd, bestaande uit Robert Ros, Arjan Dijkmans, Harold Pepers, Peter Volmer, Jan Smit, Geert Dewulf, Tanja Groothuijs en Wim Koning ter Heege.
Na het vaststellen van de ambities binnen de club, is een sterkte/zwakte analyse uitgevoerd en zijn trends en ontwikkelingen in kaart gebracht. Daarnaast zijn belanghebbende partijen benoemd en met een aantal van hen is inmiddels oriënterend gesproken.

De volgende hoofdpunten zijn vastgesteld:
 • Omvang van de vereniging. Uitgangspunt is minimaal het huidige nivo. De groei van de laatste jaren zal wellicht nog iets doorzetten, met name meisjes en damesvoetbal heeft veel potentie. Anderzijds zal de vergrijzing op termijn stabiliserend werken. Door verbetering van de opleiding zal met name bij de jeugd meer worden getraind en zal dus het gebruik van het complex intensiever worden. Nu al is er behoefte aan extra trainingsmogelijkheden
 • Bewegen is in de huidige maatschappij een must en er is behoefte aan ontmoetingsplekken (binnen en buiten). In de combinatie van sport en park met multifunctionele gebouwen kan dit worden samengebracht
 • Delden ligt in een landelijke omgeving, waarbij ons terrein een entree is en een overgang vormt tussen landelijk en stedelijk gebied
 • Het huidige complex heeft een aantal belangrijke sterke punten zoals het kunstgrasveld, de kleedaccommodatie en de verlichting. 
Punten van verbetering zijn met nadruk:
 • Onvoldoende trainingscapaciteit (zowel veld als kleedkamers)
 • Verkeersveiligheid bij de entree tot het complex
 • Het clubgebouw (op diverse fronten is het gebouw inmiddels gedateerd, maar ook de ligging is niet optimaal)
 • Rood Zwart is financieel gezien een gezonde verenging. 
Veranderingen aan onze terreinen zal echter niet zonder externe medewerking kunnen geschieden. De Gemeente Hof van Twente is hierin een belangrijke partner. Met name de actuele algemene financiële situatie is slecht. Uit gesprekken met mensen van de Hof blijkt echter dat plannen, zeker voor de langere termijn ontwikkeld moeten blijven worden.
 
Het tussentijdse resultaat
De inspanningen van grofweg het laatste jaar hebben in een voorlopig vlekkenplan geresulteerd. Dit plan is tijdens de  jaarvergadering van november 2010 goed door de leden ontvangen. Op hoofdlijnen bevat het plan:
 • Nieuw kunstgras (hoofd-)veld
 • (Her-)inrichting toegang tot complex
 • Nieuw multifunctioneel clubgebouw centraal op het complex
 • Terrein inrichting als “park” (met oog voor fietsenstalling en verdere aankleding en inbedding in de landelijke omgeving) 
Voorlopige ramingen leert dat de hiermee verbonden kosten ruimschoots boven 1 miljoen euro zullen liggen. Uitvoering van het plan lijkt echter haalbaar mits goed gefaseerd, een gezond financieel beleid, zelfwerkzaamheid en met inbreng van externe financiering. De voorlopige plattegrond zal mogelijk elders in het clubblad afgedrukt worden (vanwege ruimte is dit nog onzeker). Het plan hangt overigens ook in het clubgebouw. Diverse leden hebben inmiddels van de mogelijkheid gebruik gemaakt op dit plan (digitaal of op papier) thuisgestuurd te krijgen.
 
Ook is er op 19 januari 2011 een inloopavond geweest voor de leden en in het bijzonder voor de buurt. Hier werd met name door de buurt goed gebruik van gemaakt. In een constructieve bijeenkomst werden over en weer goede suggesties en intenties uitgewisseld om de plannen te verbeteren.
 
Wat is het vervolg?
Heel nadrukkelijk willen wij om Uw input vragen. Ideeën en suggesties zijn van harte welkom.
 
Wij dagen U uit voor Sportparkplus.
We streven erna het plan in de eerste helft van 2011 af te ronden, zodat we in de jaarvergadering van 2011 mogelijk concrete voorstellen gedaan kunnen worden. Voor de goede orde, het is geen vastomlijnd investeringsplan. Het moet een blauwdruk zijn voor de gewenste situatie in 2023. Op onderdelen zal er dan natuurlijk nog veel uitgewerkt moeten. Het plan geeft echter wel de richting van de vereniging inzake accommodatie aan en biedt ons de mogelijkheden om snel in te spelen op kansen die zich voordoen. Dit klinkt wellicht vaag, maar concreet wordt bijvoorbeeld getracht om de verbetering van de verkeersveiligheid op de Europalaan (lopend Project van de Provincie Overijssel i.s.m. Gemeente Hof van Twente) uit te breiden met het stuk Langestraat van “Lamers” tot aan de Openbare begraafplaats. Het intensieve gebruik van dit stuk door met name kinderen en de onveilige oversteek bij Rood Zwart rechtvaardigen deze pogingen. Hierdoor zou “herinrichting van de toegang tot ons complex” zo maar in een stroomversnelling kunnen komen.
 
Tot slot
Bij Sportparkplus praten we over lange termijn zaken, waar we echter nu al behoefte aan hebben. Dit moeten we dus goed en voortvarend aanpakken. Daarvoor is Uw betrokkenheid en inbreng van groot belang. Wij zijn ontvankelijk voor suggesties, zij zullen ten bate van de vereniging Rood Zwart komen.
 
Bij voorbaat zeggen wij dank voor uw aandacht.
Commissie Sportparkplus
 
 
Geen producten
Naar winkelwagen